Test namunalari

5- sinf matematika-2019-2020

Ingliz tili-2019-2020

Ingliz tili test-2019-2020

5- sinf fikrlash-2019-2020

5- sinf fikrlash-2019-2020 (qoraqalpoqcha)

5- sinf matematika Al-Xorazmiy maktabi-2021-2022

5- sinf matematika Prezident maktabi(1 qism)-2021-2022

5- sinf matematika Prezident maktabi(2 qism)-2021-2022

7- sinf biologiya Abu Ali ibn Sino maktabi o'zbek tilida-2021-2022

7- sinf biologiya Abu Ali ibn Sino maktabi rus tilida-2021-2022

7- sinf fizika Mirzo Ulug‘bek maktabi o'zbek tilida-2021-2022

7- sinf fizika Mirzo Ulug‘bek maktabi rus tilida-2021-2022

Tanqidiy fikrlash va muommoni hal qilish-2021-2022

5- sinf matematika Al-Xorazmiy maktabi-2022-2023

5- sinf ingliz tili Al-Xorazmiy maktabi-2022-2023

5-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

6-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

7-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

8-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

9-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

10-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

11-sinf matematika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

5-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

6-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

7-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

8-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

9-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

10-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

11-sinf Ingliz tili Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

7-sinf Fizika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

8-sinf Fizika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

9-sinf Fizika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

10-sinf Fizika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

11-sinf Fizika Hududiy Ixtisoslashtirilgan maktablar-2022-2023

7-sinf Ijod maktablari-2022-2023

8-sinf Ijod maktablari-2022-2023

9-sinf Ijod maktablari-2022-2023

10-sinf Ijod maktablari-2022-2023