Agentlik yangiliklari

Toshkent shahridagi Prezident maktabi oʻqituvchisi Ustoz-2020 milliy m...
15.12.2020
Учительница Президентской школы в г. Ташкенте стала победительницей на...
15.12.2020
Teacher of the Presidential School in Tashkent wins the Ustoz-2020 nat
15.12.2020
Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab oʻqituvchisi “Xal...
15.12.2020
Учитель Специализированной школы имени Абу Али ибн Сины награжден нагр...
15.12.2020
Teacher of the Specialized School named after Abu Ali ibn Sina receive
15.12.2020
Nukusdagi Prezident maktabida robo-sumo musobaqasi oʻtkazildi
14.12.2020
Ученики Президентской школы в Нукусе провели турнир по робосумо
14.12.2020