«DEVONU LUG‘OTIT-TURK»

«DEVONU LUG‘OTIT-TURK» («Turkiy so‘zlar devoni») — Mahmud Koshg‘ariyning turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72).
Mahmud Koshg‘ariy Markaziy Osiyoda ilk o‘rta asr madaniyatining buyuk arboblaridan bo‘lib, tilshunoslik sohasida, xususan, turkiy tillarni o‘rganish sohasida mashhur bo‘ldi va tarixda o‘chmas iz qoldirdi.
“Devonu lug‘otit turk” - «Turkiy so‘zlar devoni» — turkiy tillar haqidagi qomusiy asar