AGENTLIK TIZIMIDAGI MAKTABLAR O‘QUVCHILARINING XALQARO, MINTAQAVIY VA MAHALLIY FAN OLIMPIADALARIDAN ERISHGAN YUTUQLARI

PREZIDENT TA’LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI MAKTABLAR O‘QUVCHILARINING 2021-2022-O‘QUV YILIDAGI XALQARO, MINTAQAVIY VA MAHALLIY FAN OLIMPIADALARIDAN ERISHGAN YUTUQLARI

2022-Mintaqaviy xalqaro olimpiada g‘oliblari 10 nafar

-  56-Xalqaro Mendeleyev olimpiadasi – 7 ta medal

-  18-IJSO olimpiadasi – 3 ta medal

Nufuzli xalqaro fan olimpiadalari g‘oliblari 3 nafar

-  54-Xalqaro kimyo olimpiadasi (IChO-2022) – 3 ta medal

Asosiy fan olimpiadasi IV (Respublika) bosqichi g‘oliblari 2 nafar

-  Ona tili va adabiyoti – 1 ta medal

-  Matematika – 1 ta medal

Onlayn olimpiadalar g‘oliblari 237 nafar

-  Xalqaro XVI Biologiya olimpiadasi

-  MDH Biologiya Olimpiadasi

-  AMC/AMO Amerika matematika musobaqasi

-  VANDA Xalqaro Science musobaqasi va boshqalar.