Agentlik faoliyati haqida (Video)

Iqtidorli yoshlarni aniqlash, o'qitish va tarbiyalash, har bir sohada professional bo'lishlari uchun ta'limning yangi - fanlararo yondashuvini joriy qilish Agentlik va uning tasarrufidagi maktablarning asosiy vazifasidir.